ค้นหาจากเว็บไซต์โกง เพจ FB, IG, LINE : Me rich idesign รับงานสกรีนทุกชนิด

พบทั้งหมด 3 รายงาน

ยอดเงินทั้งหมด 11,600.00 บาท

ชื่อคนโกง ยอดเงิน วันที่ประกาศ
บัญชีโกง : สมพิศ แกว่นเชิงค้า
หลอกขาย : ซองฟอยล์บรรจุสินค้า
เว็บไซต์โกง/เพจโกง : Me rich idesign รับงานสกรีนทุกชนิด

9,000.00 27/05/2022 15:24:06
บัญชีโกง : นายสมพิศ แกว่นเชิงค้า
หลอกขาย : ซองฟอยล์
เว็บไซต์โกง/เพจโกง : Me rich idesign รับงานสกรีนทุกชนิด

1,300.00 01/09/2022 19:25:11
บัญชีโกง : นายสมพิศ แกว่นเชิงค้า
หลอกขาย : ซองฟอยล์
เว็บไซต์โกง/เพจโกง : Me rich idesign รับงานสกรีนทุกชนิด

1,300.00 01/09/2022 19:25:11
ชื่อคนโกง ยอดเงิน วันที่ประกาศ