รายงานการโกงเลขที่ : 5

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 5

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : ฟลุ๊คนะครับ

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : สมศักดิ์ สิงห์ขุนทด <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : ของในเกม

เลขบัญชีธนาคาร : 0611159652 True Wallet

ยอดโอน / ยอดเงิน : 100.00

วันที่โอนเงิน : 26/05/2022

ลงประกาศวันที่ : 27/05/2022 15:24:06

รายละเอียดเพิ่มเติม : ผมขายไอดีเกมไปแล้วให้เขาเช็คแล้วเขาดันบิทผมไป ราคาที่ผมจะขาย100


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมศักดิ์ สิงห์ขุนทด  ฟลุ๊คนะครับ
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมศักดิ์ สิงห์ขุนทด  ฟลุ๊คนะครับ
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมศักดิ์ สิงห์ขุนทด  ฟลุ๊คนะครับ
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมศักดิ์ สิงห์ขุนทด  ฟลุ๊คนะครับ
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมศักดิ์ สิงห์ขุนทด  ฟลุ๊คนะครับ
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมศักดิ์ สิงห์ขุนทด  ฟลุ๊คนะครับ

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ สมศักดิ์ สิงห์ขุนทด  ฟลุ๊คนะครับ

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้