รายงานการโกงเลขที่ : 39

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 39

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : vivienne556.com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : คณัสนันท์ เงินงาม <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : อัพเกรดเป็นvip

เลขบัญชีธนาคาร : 0621899511 พร้อมเพย์ (PromptPay)

ยอดโอน / ยอดเงิน : 299.00

วันที่โอนเงิน : 26/05/2022

ลงประกาศวันที่ : 29/05/2022 20:54:30

รายละเอียดเพิ่มเติม : หลอกให้อัพเกรดสมัครชิกvipแล้วปิดเว็บหนี


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ คณัสนันท์ เงินงาม  vivienne556.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ คณัสนันท์ เงินงาม  vivienne556.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ คณัสนันท์ เงินงาม  vivienne556.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ คณัสนันท์ เงินงาม  vivienne556.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ คณัสนันท์ เงินงาม  vivienne556.com

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ คณัสนันท์ เงินงาม  vivienne556.com

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้