รายงานการโกงเลขที่ : 260

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 260

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : Facebook.com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : ชญานนท์ ภู่เทียน <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน : 1179900317260

สินค้าที่สั่งซื้อ : หลอกลวง

เลขบัญชีธนาคาร : 6542562720 ธนาคารทหารไทย

ยอดโอน / ยอดเงิน : 2,500.00

วันที่โอนเงิน : 10/01/2023

ลงประกาศวันที่ : 11/01/2023 12:01:39

รายละเอียดเพิ่มเติม : หลอกลวงให้โอนเงินโดยเจตนา


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ชญานนท์ ภู่เทียน 1179900317260 Facebook.com

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ ชญานนท์ ภู่เทียน 1179900317260 Facebook.com

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้