รายงานการโกงเลขที่ : 256

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 256

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100076523780582.com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : น.ส.ณัฐภิดา หงษ์ร่อน <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : หลอกขายสินค้า/เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

เลขบัญชีธนาคาร : 0470438886 ธนาคารกรุงไทย

ยอดโอน / ยอดเงิน : 380.00

วันที่โอนเงิน : 05/12/2022

ลงประกาศวันที่ : 11/12/2022 22:13:59

รายละเอียดเพิ่มเติม :


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ น.ส.ณัฐภิดา  หงษ์ร่อน  https://www.facebook.com/profile.php?id=100076523780582.com

หลักฐานการโอนเงิน


บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้