รายงานการโกงเลขที่ : 249

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 249

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : Bee Daichi

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : ศิริรัตน์ วิสูตรศักดิ์ <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : Monitor

เลขบัญชีธนาคาร : 2009810048 ธนาคารเกียรตินาคิน

ยอดโอน / ยอดเงิน : 2,090.00

วันที่โอนเงิน : 30/09/2022

ลงประกาศวันที่ : 18/10/2022 10:53:53

รายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้ขายได้ทำการประกาศขายสินค้าผ่าน Facebook แล้วได้ทำการตกลงซื้อขาย โดยผู้ซื้อได้ทำการโอนเงินให้ครบตามจำนวนที่ตกลงซื้อขายกันแล้ว แต่ผู้ขายไม่ได้ส่งสินค้าให้ตามตกลง และระงับการติดต่อจากผู้ซื้อไป


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ศิริรัตน์ วิสูตรศักดิ์  Bee Daichi

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ ศิริรัตน์ วิสูตรศักดิ์  Bee Daichi คนโกงให้โอนเงินไปที่ ศิริรัตน์ วิสูตรศักดิ์  Bee Daichi

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้