รายงานการโกงเลขที่ : 248

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 248

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : Latae Chaiyathat

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : นางสาวศิรภา กุลเจริญ <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน : 6172432634

สินค้าที่สั่งซื้อ : บ้านพักตากอากาศและบัตร Early cow 2 ใบ

เลขบัญชีธนาคาร : 0551250970 ธนาคารกสิกรไทย

ยอดโอน / ยอดเงิน : 5,190.00

วันที่โอนเงิน : 13/09/2022

ลงประกาศวันที่ : 13/09/2022 11:29:40

รายละเอียดเพิ่มเติม : โดนโกงจากในกลุ่มซื้อขายบัตรคอนเสิร์ตบิ๊กเมาเท่น 2022


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat

บัตรประชาชนคนโกง

เช็คคนโกง บัตรประชาชนคนโกง นางสาวศิรภา กุลเจริญ 6172432634 Latae Chaiyathat

บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้