รายงานการโกงเลขที่ : 247

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 247

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : ทามาดอล ยาน้ำ

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : วรเชษฐ์ บุญมาเลิศ <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : ยาเเก้ไอ

เลขบัญชีธนาคาร : 4083507839 ธนาคารไทยพาณิชย์

ยอดโอน / ยอดเงิน : 1,000.00

วันที่โอนเงิน : 06/09/2022

ลงประกาศวันที่ : 10/09/2022 12:57:59

รายละเอียดเพิ่มเติม : สั่งของแล้วไม่ส่ง


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ วรเชษฐ์  บุญมาเลิศ  ทามาดอล ยาน้ำ
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ วรเชษฐ์  บุญมาเลิศ  ทามาดอล ยาน้ำ
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ วรเชษฐ์  บุญมาเลิศ  ทามาดอล ยาน้ำ

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ วรเชษฐ์  บุญมาเลิศ  ทามาดอล ยาน้ำ

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้