รายงานการโกงเลขที่ : 243

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 243

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : สินค้าหลุดจำนำ โดยตรง

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : ภูมิพงศ์ ชนะสิมา <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน : 3411900302161

สินค้าที่สั่งซื้อ : IPhone11 Pro Max 256GB

เลขบัญชีธนาคาร : 9192136225 ธนาคารธนชาติ

ยอดโอน / ยอดเงิน : 9,000.00

วันที่โอนเงิน : 12/08/2022

ลงประกาศวันที่ : 13/08/2022 10:33:21

รายละเอียดเพิ่มเติม : โอนแล้วหาย


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ภูมิพงศ์ ชนะสิมา 3411900302161 สินค้าหลุดจำนำ โดยตรง
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ภูมิพงศ์ ชนะสิมา 3411900302161 สินค้าหลุดจำนำ โดยตรง
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ภูมิพงศ์ ชนะสิมา 3411900302161 สินค้าหลุดจำนำ โดยตรง
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ภูมิพงศ์ ชนะสิมา 3411900302161 สินค้าหลุดจำนำ โดยตรง
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ภูมิพงศ์ ชนะสิมา 3411900302161 สินค้าหลุดจำนำ โดยตรง

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ ภูมิพงศ์ ชนะสิมา 3411900302161 สินค้าหลุดจำนำ โดยตรง

บัตรประชาชนคนโกง

เช็คคนโกง บัตรประชาชนคนโกง ภูมิพงศ์ ชนะสิมา 3411900302161 สินค้าหลุดจำนำ โดยตรง

บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้