รายงานการโกงเลขที่ : 242

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 242

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : Smile Smile

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : ฉัตรชัย กุฎอินทร์ <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : IPhone11 Promax

เลขบัญชีธนาคาร : 3532887092 ธนาคารธนชาติ

ยอดโอน / ยอดเงิน : 9,000.00

วันที่โอนเงิน : 31/07/2022

ลงประกาศวันที่ : 13/08/2022 10:29:03

รายละเอียดเพิ่มเติม : โอนเงินแล้วไม่ได้ของ


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ฉัตรชัย กุฎอินทร์  Smile Smile
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ฉัตรชัย กุฎอินทร์  Smile Smile
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ฉัตรชัย กุฎอินทร์  Smile Smile
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ฉัตรชัย กุฎอินทร์  Smile Smile
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ฉัตรชัย กุฎอินทร์  Smile Smile
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ฉัตรชัย กุฎอินทร์  Smile Smile

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ ฉัตรชัย กุฎอินทร์  Smile Smile คนโกงให้โอนเงินไปที่ ฉัตรชัย กุฎอินทร์  Smile Smile

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

ใบแจ้งความคนโกง ฉัตรชัย กุฎอินทร์  Smile Smile

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้