รายงานการโกงเลขที่ : 241

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 241

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : ดิว ธีรภัทร

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : อุดมลักษณ์ ฤกษ์ทายี <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : กล่องสุ่ม

เลขบัญชีธนาคาร : 8002235209 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ยอดโอน / ยอดเงิน : 10,199.00

วันที่โอนเงิน : 12/01/2022

ลงประกาศวันที่ : 08/08/2022 20:21:32

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทักมาแจ้ง เรื่องโปรโมชั่นกล่องสุ่ม เอาสินค้ามากมายเพื่อมาล่อหลอก


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ อุดมลักษณ์ ฤกษ์ทายี  ดิว ธีรภัทร
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ อุดมลักษณ์ ฤกษ์ทายี  ดิว ธีรภัทร

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ อุดมลักษณ์ ฤกษ์ทายี  ดิว ธีรภัทร คนโกงให้โอนเงินไปที่ อุดมลักษณ์ ฤกษ์ทายี  ดิว ธีรภัทร

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้