รายงานการโกงเลขที่ : 238

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 238

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : โดนหลอกทำงาน

เลขบัญชีธนาคาร : 9800888191 ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชีธนาคาร : 9800804354 ธนาคารกรุงเทพ

ยอดโอน / ยอดเงิน : 150,000.00

วันที่โอนเงิน : 09/06/2022

ลงประกาศวันที่ : 13/07/2022 21:51:41

รายละเอียดเพิ่มเติม :


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com คนโกงให้โอนเงินไปที่ นาย เพลิน พรหมโคตร พรหมโคตร https://goodfreemall.cc/tg/login/index.html.com

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้