รายงานการโกงเลขที่ : 218

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 218

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : gofreemall.com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : เอกพล อัศโม <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : หลอกให้ลงทุน

เลขบัญชีธนาคาร : 2007435878 ธนาคารเกียรตินาคิน

ยอดโอน / ยอดเงิน : 1,000.00

วันที่โอนเงิน : 17/06/2022

ลงประกาศวันที่ : 17/06/2022 21:20:28

รายละเอียดเพิ่มเติม : มันหลอกให้ลงทุนเรื่อยแล้วห็ถอนเงินไม่ได้ gofreemall.cc


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เอกพล อัศโม gofreemall.com

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ เอกพล อัศโม gofreemall.com คนโกงให้โอนเงินไปที่ เอกพล อัศโม gofreemall.com คนโกงให้โอนเงินไปที่ เอกพล อัศโม gofreemall.com

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้