รายงานการโกงเลขที่ : 217

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 217

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : gofreemall.cc

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : ณัฐกมล ขันทอง <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : หลอกให้ลงทุน

เลขบัญชีธนาคาร : 2007559365 ธนาคารเกียรตินาคิน

ยอดโอน / ยอดเงิน : 1,146.00

วันที่โอนเงิน : 17/06/2022

ลงประกาศวันที่ : 17/06/2022 21:08:15

รายละเอียดเพิ่มเติม : มันหลอกให้ลงทุนเรื่อยแล้วห็ถอนเงินไม่ได้


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ ณัฐกมล ขันทอง gofreemall.cc

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้