รายงานการโกงเลขที่ : 197

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 197

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : Temika Ngaosong.com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : เตือนใจ เงาส่อง <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : ขายเครื่องซักผ้ามินิ

เลขบัญชีธนาคาร : 0836847558 พร้อมเพย์ (PromptPay)

ยอดโอน / ยอดเงิน : 300.00

วันที่โอนเงิน : 08/06/2022

ลงประกาศวันที่ : 11/06/2022 12:19:14

รายละเอียดเพิ่มเติม :


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เตือนใจ เงาส่อง  Temika Ngaosong.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เตือนใจ เงาส่อง  Temika Ngaosong.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เตือนใจ เงาส่อง  Temika Ngaosong.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เตือนใจ เงาส่อง  Temika Ngaosong.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เตือนใจ เงาส่อง  Temika Ngaosong.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ เตือนใจ เงาส่อง  Temika Ngaosong.com

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ เตือนใจ เงาส่อง  Temika Ngaosong.com

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้