รายงานการโกงเลขที่ : 19

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 19

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : เพจ Nexte station e

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : สายธาร แสงเจริญ <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : เคสโทรศัพท์

เลขบัญชีธนาคาร : 3372590501 ธนาคารไทยพาณิชย์

ยอดโอน / ยอดเงิน : 130.00

วันที่โอนเงิน : 30/03/2022

ลงประกาศวันที่ : 27/05/2022 15:24:06

รายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้ขายได้ปิดเพจหนี


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สายธาร แสงเจริญ  เพจ Nexte station e
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สายธาร แสงเจริญ  เพจ Nexte station e
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สายธาร แสงเจริญ  เพจ Nexte station e
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สายธาร แสงเจริญ  เพจ Nexte station e
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สายธาร แสงเจริญ  เพจ Nexte station e
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สายธาร แสงเจริญ  เพจ Nexte station e

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ สายธาร แสงเจริญ  เพจ Nexte station e

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้