รายงานการโกงเลขที่ : 17

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 17

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : PJ POP

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : สมิตรา พรมจันทร์ <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : ตู้เชื่อม

เลขบัญชีธนาคาร : 6615128004 ธนาคารกรุงไทย

ยอดโอน / ยอดเงิน : 530.00

วันที่โอนเงิน : 14/05/2022

ลงประกาศวันที่ : 27/05/2022 15:24:06

รายละเอียดเพิ่มเติม : เฟส PJ POP ตู้เชื่อมมือ 2 สภาพดี ไม่ใด้รับของ ไม่โอนเงินคืน ติดต่อไม่ได้แล้ว สมิตรา พรมจันทร์


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมิตรา พรมจันทร์  PJ POP
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมิตรา พรมจันทร์  PJ POP
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมิตรา พรมจันทร์  PJ POP
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมิตรา พรมจันทร์  PJ POP
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมิตรา พรมจันทร์  PJ POP
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สมิตรา พรมจันทร์  PJ POP

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ สมิตรา พรมจันทร์  PJ POP

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้