รายงานการโกงเลขที่ : 168

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 168

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : nexoeasy.com

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : ล๊อกยูส ไม่ยอมจ่ายเลย

ยอดโอน / ยอดเงิน : 5,000.00

วันที่โอนเงิน : 02/06/2022

ลงประกาศวันที่ : 08/06/2022 00:17:44

รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บนี้เค็มจัด ล๊อกเห็นๆ ไม่ยอมจ่ายเลย


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ    nexoeasy.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ    nexoeasy.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ    nexoeasy.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ    nexoeasy.com
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ    nexoeasy.com

หลักฐานการโอนเงิน


บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้