รายงานการโกงเลขที่ : 15

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 15

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : FB: อยากเริ่มต้นใหม่ คนเดิม

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : ธนโชติ สีผา <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : ตุ๊กตา

เลขบัญชีธนาคาร : 5390486404 ธนาคารกรุงเทพ

ยอดโอน / ยอดเงิน : 200.00

วันที่โอนเงิน : 25/05/2022

ลงประกาศวันที่ : 27/05/2022 15:24:06

รายละเอียดเพิ่มเติม : โดนโกงจากกลุ่มตุ๊กตาในเฟสบุ้ค ทราบว่ามีหลายเฟสที่ใช้บัญชีธนาคารเดียวกัน ชื่อเฟส อยากเริ่มต้นใหม่ คนเดิม รูปผู้หญิงโชว์หน้าอก


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ธนโชติ สีผา  FB: อยากเริ่มต้นใหม่ คนเดิม
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ธนโชติ สีผา  FB: อยากเริ่มต้นใหม่ คนเดิม
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ธนโชติ สีผา  FB: อยากเริ่มต้นใหม่ คนเดิม
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ธนโชติ สีผา  FB: อยากเริ่มต้นใหม่ คนเดิม
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ธนโชติ สีผา  FB: อยากเริ่มต้นใหม่ คนเดิม
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ ธนโชติ สีผา  FB: อยากเริ่มต้นใหม่ คนเดิม

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ ธนโชติ สีผา  FB: อยากเริ่มต้นใหม่ คนเดิม คนโกงให้โอนเงินไปที่ ธนโชติ สีผา  FB: อยากเริ่มต้นใหม่ คนเดิม

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้