รายงานการโกงเลขที่ : 13

ผู้เสียหายสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงที่เป็นประโยชน์กันได้ที่ล่างสุดของรายงาน

รายงานการโกงเลขที่ : 13

ชื่อเว็บไซต์ เพจ FB, IG, LINE : PG SAT-789

ชื่อคนขาย หรือชื่อคนโกง : สุเมธ โพธิ์ชัย <-(รายงานทั้งหมดของคนนี้)

เลขบัตรประชาชน :

สินค้าที่สั่งซื้อ : ถอนเงินเล่นสล็อต

เลขบัญชีธนาคาร : 8082808082 ธนาคารไทยพาณิชย์

ยอดโอน / ยอดเงิน : 1,840.00

วันที่โอนเงิน : 22/05/2022

ลงประกาศวันที่ : 27/05/2022 15:24:20

รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บนี้เลยครับโกงครับ ถอนเงินเล่นสล็อตยอดไม่เข้า


หลักฐานการพูดคุย การโกง

หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สุเมธ โพธิ์ชัย  PG SAT-789
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สุเมธ โพธิ์ชัย  PG SAT-789
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สุเมธ โพธิ์ชัย  PG SAT-789
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สุเมธ โพธิ์ชัย  PG SAT-789
หลักฐานการคุยกับคนโกง ชื่อ สุเมธ โพธิ์ชัย  PG SAT-789

หลักฐานการโอนเงิน

คนโกงให้โอนเงินไปที่ สุเมธ โพธิ์ชัย  PG SAT-789

บัตรประชาชนคนโกง


บันทึกใบแจ้งความ

คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการโกงกันข้างล่างนี้